För patienter

LOAd terapi för olika typer av cancer

Hur man deltar

Om du är intresserad av att delta som studiepatient i våra studier, vänligen diskutera med din behandlande läkare om du kan vara en lämplig kandidat. Till exempel måste deltagarna ha ett visst sjukdomsstadium, hälsotillstånd och vara berättigade till kombinationsbehandlingen för att bli inskrivna i en studie. Din behandlande läkare kan revidera alla inklusions- och exkluderingskriterier för studien.

Kriterier

Om du har cancer i bukspottkörteln och har en god hälsostatus kan du vara en möjlig patient för studien LOKON001 (Houston).
Kriterier för sjukdoms- och hälsostatus finns på: www.clinicaltrials.gov. Sök efter studienamnet (ex LOKON001). Där finns också information vid vilka sjukhus/städer studien finns tillgänglig.
Det är mycket viktigt att din behandlande läkare kontrollerar att alla kriterier är uppfyllda innan du kontaktar dessa kliniker.

Om din behandlande läkare bedömer att den kliniska prövningen kan vara lämplig för just din typ av sjukdom och hälsotillstånd, kan de kontakta studieplatsen med hjälp av kontaktinformationen på www.clinicaltrials.gov.

Utökad tillgång

Lokon Pharma AB har åtagit sig att tillhandahålla innovativa läkemedel som är säkra och bevisat effektiva till patienter. För närvarande är vi fokuserade på att genomföra kliniska prövningar som behövs för att få regulatoriska godkännanden för att göra vårt första prövningsläkemedel allmänt tillgängligt så snabbt och säkert som möjligt. Deltagande i en av våra kliniska prövningar är den bästa och föredragna vägen för att få tillgång till vårt prövningsläkemedel och vi uppmuntrar patienter att prata med sina läkare för att fastställa potentiella fördelar, risker och behörighet att delta i sådana kliniska prövningar. En fullständig lista över kliniska prövningar med Lokons prövningsläkemedel finns på https://clinicaltrials.gov.

Lokon tillhandahåller inte prövningsläkemedel till patienter utanför klinisk prövning. Men för patienter som tidigare svarat på Lokons prövningsläkemedel inom en klinisk prövning (enligt definitionen i studieprotokollet), och som kan ha nytta av fortsatt behandling, kan den behandlande läkaren begära utökad tillgång till Lokons prövningsläkemedel. "Utökad tillgång" avser användningen av en prövningsprodukt utanför en klinisk prövning, för potentiell behandling av ett allvarligt eller livshotande tillstånd, och olika regler gäller i olika länder. Därför måste en utvärdering från fall till fall utföras innan Lokon Pharma beslutar om utökad tillgång för en patients individuella användning. I USA kan en individuell ansökan (även kallad "single patient application") för utökad tillgång lämnas in av den behandlande läkaren. Information om hur du ansöker.

Procedur för att initiera en begäran om utökad tillgång till Lokon Pharma:
Patienter bör tala med sin behandlande läkare och diskutera potentiella risker och fördelar innan de söker utökad tillgång till Lokons prövningsläkemedel. Om den behandlande läkaren fastställer att utökad tillgång kan vara till nytta för patienten, bör läkaren kontakta Lokon Pharma för att göra begäran på uppdrag av sin patient med hjälp av sin kontaktperson på Lokon. Läkare bör lämna in ett patientspecifikt studie-ID från den tidigare kliniska prövningen med Lokons prövningsläkemedel och en kort beskrivning av det fall för vilket prövningsläkemedlet efterfrågas. Lokon kommer att svara på förfrågningar inom 5 arbetsdagar från mottagandet.

Läkare som får utökad tillgång till Lokons prövningsläkemedel för sina patienter måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar, avtalsförpliktelser och säkerhetsrapportering som krävs av tillsynsmyndigheter samt skydd av immateriella rättigheter.

Genom publikation av denna policy garanterar inte Lokon tillgång till ett prövningsläkemedel för någon enskild patient.